Các Chuyên gia

A - M | N - Z

Benjamin Apelberg, Tiến sĩ, Thạc sĩ Khoa học Y tế
Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg
Tiến sĩ Apelberg hiện đang là phụ tá nghiên cứu ở cả Khoa Dịch tễ học của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg và Viện nghiên cứu Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu. Là một nhà dịch tễ học môi trường, ông đã áp dụng kiến thức của mình vào việc khảo sát ảnh hưởng của các độc tố có khả năng xâm nhập trong môi trường đối với sức khỏe, như khói thuốc lá. Ông đã thực hiện các nghiên cứu về lợi ích của việc tăng tỷ lệ bỏ thuốc lá ở các quốc gia như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ông hiện đang tiến hành nghiên cứu nhằm cung cấp cho các nghiên cứu viên một công cụ để có thể xác lập được nguy cơ khởi phát bệnh tật của người hút thuốc.

Giám sát việc Kiểm soát Thuốc lá

Douglas Bettcher, Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa
Sáng kiến Không Hút thuốc (WHO)
Tiến sĩ, Bác sĩ Douglas Bettcher có bằng tiến sĩ về Quan hệ Quốc tế và bằng Đại học về Chính trị Thế giới, cả hai đều thuộc Trường Khoa học Chính trị và Kinh tế London; bằng thạc sĩ Y tế Công cộng (chuyên về các quốc gia đang phát triển) của Trường Trường Y tế Nhiệt đới và Vệ sinh học London; và bằng bác sĩ y khoa của Trường Đại học Alberta, Canada. Ông hiện đang là giám đốc của Phân ban Sáng kiến Không Hút thuốc của WHO tại Geneva, nơi ông giám sát chương trình kiểm soát thuốc lá toàn cầu của WHO. Ông cũng nằm trong ban biên tập Tạp chí khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới. Tiến sĩ Bettcher là Điều phối viên của Văn phòng Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO tại Geneva từ năm 1998 đến 2007, và là phó chủ tịch của nhóm lợi ích y tế công cộng của Tổ chức Luật pháp Quốc tế Hoa Kỳ. Ông cũng là thành viên ban biên tập của tạp chí Global Governance.

Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá (FCTC): Cập nhật

Stella Aguinaga Bialous, Điều dưỡng viên đã Đăng ký, Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng, Tiến sĩ Y tế Công cộng, Viện sĩ Viện Hàn lâm Điều dưỡng Hoa Kỳ
Chính sách Thuốc lá Quốc tế
Tiến sĩ Stella Bialous là Chủ tịch tổ chức Chính sách Thuốc lá Quốc tế, một tổ chức thực hiện các nghiên cứu và tư vấn chính sách. Bà cũng là cố vấn cao cấp của Tổ chức Y tế Thế giới và là cố vấn cao cấp của sáng kiến "Điều dưỡng viên Không Hút thuốc" do Quỹ Robert Wood Johnson của Linda Sarna tài trợ, vốn là chương trình quốc gia đầu tiên tại Hoa Kỳ nhằm giúp các điều dưỡng viên bỏ thuốc lá. Bà hiện đang là cố vấn của "Dự án Giúp Bỏ thuốc" do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tài trợ, nhằm đánh giá các chiến lược để chuyển các phương pháp điều trị vấn đề lệ thuộc vào thuốc lá dựa trên bằng chứng thành các thông lệ điều dưỡng lâm sàng. Bà đã công bố nhiều tài liệu về giám sát ngành công nghiệp thuốc lá, chính sách quốc tế, chiến lược điều dưỡng và kiểm soát thuốc lá, và đã từng là diễn giả trong nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế, tham gia vào ủy ban tổ chức của Hội nghị Thế giới về Thuốc lá hay Sức khỏe năm 2006 và 2009. Năm 2003, bà là người đầu tiên nhận được Giải thưởng Sybil G. Jacobs của Quỹ American Legacy nhờ Sử dụng Xuất sắc Tư liệu của Ngành Thuốc lá trong Lĩnh vực Y tế Công cộng.

Chương trình Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp | Vai trò của Điều dưỡng viên đối với vấn đề Kiểm soát Thuốc lá

 

Johanna D. Birckmayer, Tiến sĩ, Thạc sĩ Y tế Công cộng
Chiến dịch Trẻ em Không Hút thuốc
Johanna D. Birckmayer nhận bằng Tiến sĩ về Chính sách Y tế tại Đại học Harvard, hoàn thành luận văn của mình về ảnh hưởng của các thay đổi chính sách về rượu bia đối với nạn bạo lực ở thanh thiếu niên. Bà có bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng của Khoa Giáo dục Y tế và Hành vi Sức khỏe của Đại học Bắc Carolina. Bà đã từng làm tại Châu Phi, chuyên về xây dựng, thực hiện và đánh giá các dự án y tế, và tại Colorado nơi bà thực hiện việc đánh giá các chính sách thuốc lá ở cấp độ quận, và là đồng tác giả của chương trình kiểm soát thuốc lá của quận. Bà đã từng là Giám đốc Chương trình tại Viện Nghiên cứu và Đánh giá Pacific tại Calverton, Maryland, nơi bà thực hiện việc phân tích các gói trợ cấp của tiểu bang dành cho hoạt động phòng ngừa các vấn đề về đồ uống có cồn, thuốc lá và các vấn đề khác có liên quan đến dược chất. Hiện nay, bà là Giám đốc Nghiên cứu Quốc tế về Chiến dịch Trẻ em Không Hút thuốc tại Washington D.C.

Những Thông lệ Tốt nhất trong Chính sách Kiểm soát Thuốc lá: Cập nhật

 

Jose Luis Castro
Liên đoàn Quốc tế chống Bệnh Lao và Bệnh Phổi
José Luis Castro có bằng Thạc sĩ Quản trị Hành chính Công của Đại học Pennsylvania; Bằng Thạc sĩ Trường Sư phạm của Đai học Columbia, và bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của Trường Quản trị Quốc tế. Ông hiện đang là Phó Giám đốc Điều hành của Liên đoàn Quốc tế chống Bệnh Lao và Bệnh Phổi. Trước đây ông làm cho Sở Y tế Công cộng Philadelphia và Thành phố New York, nơi ông đã hỗ trợ việc phát triển Kế hoạch Dịch vụ Y tế Công cộng Đô thị của New York, kế hoạch này được coi là một mô hình mẫu quốc tế về kiểm soát bệnh lao. Sau đó, ông làm cố vấn cho Tổ chức Y tế Thế giới tại Ấn độ, trợ giúp việc thực hiện Chương trình Kiểm soát Bệnh lao Quốc gia Sửa đổi. Ông thành lập nên Chương trình Phát triển Quản lý Quốc tế vào năm 2003. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của Quỹ Lá phổi Thế giới và quỹ Fundación Carlos J. Finlay, và là thành viên ban biên tập của Tạp chí Quản lý Y tế.

Phát triển Nguồn lực cho Kiểm soát Thuốc lá

Frank Chaloupka, Tiến sĩ
Đại học Illinois và ITEN
Tiến sĩ Frank Chaloupka lấy bằng Cử nhân của Đại học John Carroll vào năm 1984 và bằng Tiến sĩ của Trung tâm Đại học và Sau Đại học của New York. Ông hiện đang là giáo sư kinh tế học tại Trường Quản trị Kinh doanh Chicago, Đại học Illinois. Ông là giám đốc của Mạng lưới về Bằng chứng Thuốc lá Quốc tế và ImpacTeen; Quan hệ Đối tác Nghiên cứu Chính sách nhằm Giảm thiểu vấn đề Lạm dụng Dược chất ở Thanh thiếu niên. Tiến sĩ Chaloupka cũng là phụ tá nghiên cứu của Chương trình Trẻ em và Kinh tế học Y tế của Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm phân tích kinh tế về việc lạm dụng dược chất và ảnh hưởng của các chương trình kiểm soát đối với nhu cầu về dược chất, chẳng hạn như thuốc lá và đồ uống có cồn. Tiến sĩ Chaloupka là tác giả của nhiều tài liệu nghiên cứu về những chủ đề này, và là người đóng góp chính cho các tiến bộ về nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế học của việc lạm dụng dược chất.

Đánh thuế Thuốc lá

Sophia Chan, Tiến sĩ, Thạc sĩ Y tế Công cộng, Thạc sĩ Giáo dục, Điều dưỡng viên đã Đăng ký, Điều dưỡng viên Nhi khoa đã Đăng ký, Viện sĩ Y tế Công cộng, Viện sĩ Viện hàn lâm Điều dưỡng Hoa Kỳ
Đại học Hồng Kông
Sophia Chan hiện đang là Giáo sư Điều dưỡng, Trưởng Ban Nghiên cứu Điều dưỡng và Trợ lý Hiệu trưởng Khoa Y Li Ka Shing của Đại học Hồng Kông. Bà bảo vệ luận văn Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Manchester, Thạc sĩ Y tế Công cộng tại Trường Y tế Công cộng Harvard, và hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Hồng Kông. Công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Chan khám phá sự khác biệt mang tính so sánh về dân tộc-văn hóa giữa người hút thuốc Trung Quốc và những người hút thuốc khác, thông qua sự tổng hợp các phương pháp khoa học xã hội và dịch tễ học. Bà cũng nghiên cứu sự phân biệt về vai trò nghề nghiệp giữa những người làm công việc chăm sóc xã hội và công việc y tế trong hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện thuốc lá. Bà Chan là người đi tiên phong trong chương trình tư vấn cai nghiện thuốc lá đầu tiên tại Hồng Kông, và đã từng đào tạo cho các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, điều dưỡng, dược phẩm và công tác xã hội về các biện pháp can thiệp để điều trị sự lệ thuộc vào thuốc lá trên khắp Trung Quốc. Bà cũng phát triển Lực lượng Đặc nhiệm Phụ nữ Chống lại Thuốc lá (WATT) tại Hồng Kông để giúp phụ nữ bỏ thuốc lá, và đã khởi xưởng Đường dây Tư vấn Bỏ thuốc dành cho Thanh thiếu niên đầu tiên tại Hồng Kông.

Thiết lập Cơ sở Cai nghiện Thuốc lá

Joanna Cohen, Tiến sĩ
Viện nghiên cứu Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu
Joanna Cohen là Phó Giáo sư về Phòng Bệnh và Giám đốc của Viện nghiên cứu Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg. Bà cũng được bổ nhiệm tại Trường Y tế Công cộng Dalla Lana tại Đại học Toronto. Bà lấy bằng Tiến sĩ về Quản lý và Chính sách Y tế tại Đại học Bắc Carolina - Chapel Hill và bằng Thạc sĩ Khoa học Y tế về Y tế Cộng đồng và Dịch tễ học tại Đại học Toronto. Tiến sĩ Cohen nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc thông qua và thực thi chính sách y tế công cộng, cùng với với việc phân tích các kết quả tích cực và các hậu quả không mong muốn. Các nghiên cứu của bà bao gồm phân tích chế tài pháp luật của Canada và Hoa Kỳ về thuốc lá và chính sách kiểm soát thuốc lá, một nhóm đối tượng theo chiều dọc gồm những người hút thuốc, chú trọng vào hành vi cai thuốc và các ảnh hưởng từ bên ngoài, việc quảng bá thuốc lá tại điểm bán hàng, việc đánh thuế và định giá thuốc lá, việc bao gói thuốc lá, các lựa chọn để giảm sự sẵn có của các sản phẩm thuốc lá, và sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào vấn đề kiểm soát thuốc lá.

Ngành công nghiệp Thuốc lá: Những diễn tiến Gần đây

 

Greg Connolly, Bác sĩ Nha khoa, Thạc sĩ Y tế Cộng đồng
Trường Y tế Công cộng Harvard
Greg Connolly hiện đang là Giáo sư Thực hành Y tế Công cộng tại Khoa Xã hội, Sức khỏe Con người và Phát triển, và là Giám Đốc của Trung tâm Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu tại Phân ban Thực hành Y tế Công cộng tại Trường Y tế Công cộng Harvard. Ngoài ra, ông còn là cố vấn khoa học cho Sở Y tế Công cộng Massachusetts. Ông tập trung nghiên cứu về kiểm soát thuốc lá và phòng ngừa bệnh có liên quan đến thuốc lá. Ông hiện đang là chủ trì của ba dự án nghiên cứu về các lãnh vực khác nhau của kiểm soát thuốc lá, từ việc thiết kế sản phẩm thuốc lá tới hiệu quả của các chính sách kiểm soát thuốc lá. Ông được phong Giáo sư Danh dự Dr. William Cahan của Trường Y tế Công cộng Harvard bởi Viện Nghiên cứu Y khoa dành cho Tiếp viên Hàng không. Tiến sĩ Connolly đã công bố nhiều tài liệu về chính sách kiểm soát thuốc lá.

Phát triển một Chiến dịch Truyền thông Đại chúng Chống Hút thuốc

 

Vera Luiza da Costa e Silva, Bác sĩ Y khoa, Tiến sĩ, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Trường Y tế Công cộng Quốc gia, Quỹ Oswaldo Cruz
Tiến sĩ Vera Luiza Da Costa e Silva là bác sĩ y khoa có bằng Tiến sĩ về Y tế Công cộng và Dịch tễ học, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Khối Y tế. Bà hiện là giáo sư cộng tác tại Trường Y tế Công cộng quốc gia, Quỹ Oswaldo Cruz (FioCruz) tại Bra-xin. Trong 16 năm, bà đã điều phối nhiều hoạt động khác nhau trong lĩnh vực dịch tễ học, phòng ngừa và kiểm soát ung thư tại Viện nghiên cứu Ung thư Quốc gia của Bra-xin, và tham gia vào các hoạt động lập pháp, kinh tế, giám sát và điều tiết đối với việc kiểm soát thuốc lá, cũng như tham gia vào việc lập ra cơ quan quản lý sản phẩm thuốc lá. Từ năm 2001 đến năm 2005, bà là giám đốc Sáng kiến Không Hút thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO- tại Geneva, Thụy sĩ. Tại đó, bà giám sát hoạt động thư ký cho các vòng đàm phán Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của WHO. Vào Tháng 3 năm 2007, Tiến sĩ Costa e Silva làm việc PAHO với cương vị là người đứng đầu chương trình kiểm soát thuốc lá.

Phát triển một Chương trình Quốc gia: Nghiên cứu Tình huống tại Bra-xin

 

Thomas Frieden, Bác sĩ Y khoa, Thạc sĩ Y tế Công cộng
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC)
Thomas Frieden hiện đang là Giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và là Chánh văn phòng Cơ quan Đăng ký Bệnh tật và Chất độc (ATSDR). Trước đây, ông đã từng làm Ủy viên của Sở Y tế và Vệ sinh Tâm thần Thành phố New York, một trong những cơ quan y tế công cộng lớn nhất và lâu đời nhất thế giới. Năm 2002, Tiến sĩ Friden phát động sáng kiến chống thuốc lá trên toàn thành phố, bao gồm việc tăng thuế thuốc lá và cấm hút thuốc ở hầu hết các nơi làm việc, trong đó có 20.000 quán bar và nhà hàng. Nhờ các nỗ lực của ông, Thành phố New York là mô hình mẫu của quốc gia và toàn cầu về kiểm soát thuốc lá. Là một chuyên gia hàng đầu trong kiểm soát bệnh lao, Tiến sĩ Frieden được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng Y tế của NYC sau khi làm việc tại Ấn Độ trong 5 năm, tại đó ông đã giúp phát triển nên một trong những chương trình kiểm soát bệnh lao hiệu quả nhất trên thế giới. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ tại Ấn Độ, Tiến sĩ Frieden giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh lao tại Thành phố New York. Tiến sĩ Frieden được coi là một trong những chuyên gia có danh tiếng nhất trong lĩnh vực y tế công cộng.

Làm thế nào để Phòng tránh 100 Triệu Ca tử vong do Thuốc lá

Gary A. Giovino, Tiến sĩ
Trường Y tế Công cộng và Chuyên ngành Y tế SUNY
Tiến sĩ Gary A. Giovino là Chủ tịch Khoa Hành vi Sức khỏe tại Trường Y tế công cộng và Chuyên ngành Y tế SUNNY. Ông nhận bằng tiến sĩ về Bệnh học Thực nghiệm (Dịch tễ học) tại Đại học Buffalo. Năm 1988, ông gia nhập Cơ quan Hút thuốc và Sức khỏe tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bện (CDC), nơi ông là Trưởng Ban Dịch tễ học. Năm 1999, ông trở thành Nhà khoa học Nghiên cứu Cao cấp tại Khoa Hành vi Sức khỏe của Viện nghiên cứu Ung thư Roswell Park. Tiến sĩ Giovino là thành viên Hội đồng Tư vấn cho Chương trình Kiểm soát Thuốc lá của Tiểu bang New York. Ông là chủ trì nghiên cứu của hai công trình nghiên cứu do Quỹ Robert Wood Johnson (RWJF) tài trợ; bao gồm một nghiên cứu mô thức quốc gia về việc cai nghiện thuốc lá ở thanh thiếu niên, và một khảo sát để đánh giá việc hút thuốc "cứng" và sự quan tâm tới việc giảm nhẹ tác hại của thuốc lá. Ông cũng đứng đầu nhóm thuốc lá trong cấu phần ImpacTeen của dự án "Nối liền Khoảng cách" do RWJF tài trợ.

Stanton Glantz, Tiến sĩ
Đại học California, Trường Y khoa San Francisco
Tiến sĩ Stanton Arnold Glantz là Giáo sư Y khoa (Tim mạch), Giáo sư Đặc cách về Kiểm soát Thuốc lá của Quỹ American Legacy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Nghiên cứu Kiểm soát Thuốc lá của Trường Y khoa San Francisco (UCSF), Đại học California. Ông là nhà hoạt động hàng đầu trong phong trào vì quyền của người không hút thuốc và đã trợ giúp việc bảo vệ cho Pháp lệnh về Hút thuốc tại Nơi làm việc của San Francisco, thể hiện cho sự thất bại trưng cầu dân ý đầu tiên của ngành công nghiệp thuốc lá. Ông là một trong những sáng lập viên của Hiệp hội Người Mỹ vì Quyền của Người không hút thuốc và là tác giả của bốn quyển sách và gần 300 tài liệu khoa học, bao gồm bài viết phê bình đầu tiên xác định việc hút thuốc thụ động là nguyên nhân gây bệnh tim và một bài phê bình được xem như cột mốc trong JAMA cho thấy ngành công nghiệp thuốc lá đã biết rằng nicotine là chất gây nghiện và rằng việc hút thuốc gây ra bệnh ung thư thừ 30 năm trước. Hiện nay ông đang thực hiện hai dự án, SmokeFreeMovies.ucsf.edu và TobaccoScam.ucsf.edu—nhằm chống lại việc lợi dụng việc hút thuốc lá trong phim ảnh và trong ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn.

Thông lệ Tốt nhất trong các Chương trình Kiểm soát Thuốc lá Cập nhật

 

Jack Henningfield, Tiến sĩ
Trường Y khoa Johns Hopkins
Pinney Associates

Tiến sĩ Henningfield là Giáo sư Phụ tá ngành Sinh học Hành vi, Khoa Khoa học Hành vi và Tâm thần tại Trường Đại học Y khoa Johns Hopkins, và là Phó Chủ tịch Nghiên cứu về Chính sách Y tế tại Pinney Associates, một công ty tư vấn chăm sóc sức khỏe tại Maryland. Tiến sĩ Henningfield đã nghiên cứu về dược chất gây nghiện, như đồ uống có cồn, cocaine, cần sa, móc-phin và nicotine, cũng như các dược phẩm để điều trị tình trạng nghiện và các rối loạn khác. Nhiều công trình nghiên cứu của ông được thực hiện tại Viện nghiên cứu Quốc gia về Lạm dụng Dược chất, nơi ông là chủ trì nghiên cứu và đứng đầu một số phòng thí nghiệm chuyên về việc nghiên cứu các dược chất gây nghiện và việc điều trị tình trạng nghiện từ năm 1980 đến năm 1996. Tiến sĩ Henningfield vẫn còn là cố vấn và tư vấn viên cho nhiều ban ngành của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác hoạt động trong các vấn đề nghiện dược chất, thuốc lá và sức khỏe.

Nghiện Thuốc lá

 

Tei-wei Hu, Tiến sĩ
Đại học California
Tiến sĩ Hu hiện đang là giáo sư danh dự của Khoa Chính sách Y tế và Quản lý tại Trường Y tế Công cộng Berkeley, Đại học California. Ông cũng đứng đầu Trung tâm Chính sách Kiểm soát Thuốc lá Quốc tế, Nghiên cứu và Đánh giá tại Viện nghiên cứu Y tế Công cộng. Vào Tháng 2 năm 2011, Tiến sĩ Hu được bổ nhiệm vào ủy ban về hút thuốc và sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm kinh tế học trong kiểm soát thuốc lá và cải tổ việc chăm sóc y tế tại Châu Á. Tiến sĩ Hu đã công bố nhiều tài liệu trong lĩnh vực kinh tế học về kiểm soát thuốc lá, và được xem là một chuyên gia về ảnh hưởng của nhiều chính sách kiểm soát, chẳng hạn như thuế, đối với thị trường thuốc lá toàn cầu.

Phân tích Kinh tế về Nguồn cung Thuốc lá

Laurent Huber
Liên minh Công ước Khung
Laurent Huber là Giám đốc của Liên minh Công ước Khung (FCA), một tổ chức hoạt động tích cực trong việc xúc tiến, lập ra và đưa vào thực thi điều ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá. Ông cũng là Giám đốc Điều hành của tổ chức Hành động đối với việc Hút thuốc và Sức khỏe (ASH). Dưới sự lãnh đạo của ông, những tổ chức này được công nhận la tổ chức tạo dựng nên hoạt động của công ước quốc tế này, và những hành động của ông nhìn chung được xem là có ảnh hưởng tới việc thiết lập nên chính sách kiểm soát thuốc lá quốc tế. Ông Huber được xem là người đứng đầu trong lĩnh vực Tổ chức Phi chính Phủ giám sát việc lập chương trình kiểm soát thuốc lá theo Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới. Gần đây, vào năm 2005, ông nhận được trao Danh hiệu Anh hùng Vô danh C. Everett Koop của Hiệp hội Phổi Hoa kỳ.

Vai trò của Xã hội Dân sự trong Tiến trình Công ước FCTC

 

Andrew Hyland, Tiến sĩ
Viện nghiên cứu Ung thư Roswell Park
Tiến sĩ Hyland là Hội viên Dự khuyết của Khoa Hành vi Y khoa tại Viện nghiên cứu Ung thư Roswell Park. Tiến sĩ Lyland có bằng Tiến sĩ về Dịch tễ học và bằng Thạc sĩ Thống kê học của Đại học Tiểu bang New York tại Buffalo. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Tiến sĩ Lyland bao gồm việc đánh giá tác động của chính sách nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá. Điển hình của các công trình của ông bao gồm một bản đánh giá tác động kinh tế của luật pháp về không khí sạch trong nhà, theo dõi xu hướng của tỷ lệ ung thư và các yếu tố nguy cơ của ung thư trong cộng đồng sử dụng các phương pháp địa lý, và đánh giá tác động của nhiều biện pháp chính sách thuốc lá khác nhau đối với việc cai thuốc và tỷ lệ tử vong ở những nhóm lớn người hút thuốc tại Hoa kỳ và trên quốc tế. Công trình gần đây của ông là thúc đẩy đánh giá toàn diện các quy định về không khí sạch trong nhà ở cấp quốc gia và dưới quốc gia, và xem xét tác động của việc bán thuốc lá miễn thuế và thuế thấp đối với các chỉ báo về cai nghiện thuốc lá và doanh thu thuế không thu được.

Đánh giá Chính sách Cấm hút thuốc

 

Natasha Jategaonkar, Thạc sĩ
Đại học British Columbia
Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành luật tại Đại học British Columbia, Natasha Jategaonkar hợp tác với Liên minh Công ước Khung (FCA) với vai trò là Giám đốc Dự án Giám sát Công ước FCTC của FCA từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 4 năm 2008. Dự án Giám sát Công ước FCTC của FCA là phương pháp tiếp cận dựa trên xã hội dân sự để giám sát và đánh giá việc thực thi Công ước Khung về Kiểm soát Thuốc lá tại các quốc gia trên toàn thế giới. Trước đây, bà là đồng biên tập viên của báo cáo quốc tế "Lật sang một Trang Mới: Phụ nữ, Thuốc lá và Tương lai", và trong 3 năm, bà đã thực hiện nghiên cứu dựa trên cộng đồng với vai trò là Điều phối viên Nghiên cứu Thuốc lá của Trung tâm British Columbia vì sự Tốt đẹp của Sức khỏe Phụ nữ ở Vancouver, Canada.

Phụ nữ và Thuốc lá

 

Kelley Lee, Tiến sĩ, Viện sĩ Y tế Công cộng
Trường Y tế Nhiệt đới và Vệ sinh học London
Tiến sĩ Kelley Lee là Phó giáo sư về Y tế Toàn cầu, Đồng Giám đốc của Trung tâm Cộng tác về Sức khỏe và Sự biến đổi Toàn cầu của WHO, là Người đứng đầu của Đơn vị Nghiên cứu Y tế Môi trường và Công cộng tại Trường Y tế Nhiệt đới và Vệ sinh học London. Nghiên cứu của bà chú trọng vào tác động của toàn cầu hóa đối với các bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm, bao gồm việc phân tích tư liệu nội bộ của Công ty Thuốc lá British American để hiểu được các chiến lược thâm nhập thị trường, sự tác động đến chính sách, việc buôn lậu thuốc lá và các thủ đoạn khác của ngành này. Bà là tác giả của hơn 60 bài báo học thuật, 36 chương sách và 10 quyển sách, như Giới thiệu về Toàn cầu hóa và Y tế (Palgrave Macmillan, 2003), Sự biến đổi Toàn cầu và Y tế (Open University Press, 2005), và Tổ chức Y tế Thế giới (Routledge, 2008).

Các Thủ đoạn của Ngành công nghiệp Thuốc lá

 

Sandra Mullin
Quỹ Lá phổi Thế giới
Sandra Mullin là Phó Chủ tịch Cấp cao về Chính sách và Truyền thông tại Quỹ Lá phổi Thế giới, nơi bà quản lý một nhóm gồm 17 thành viên, hỗ trợ cho các chính phủ và các NGO trong một phần của Sáng kiến Bloomberg nhằm Giảm Lượng sử dụng Thuốc lá. Bà là người dẫn đầu nỗ lực của WLF nhằm trợ giúp các quốc gia trong việc thực hiện các chiến dịch truyền thông đại chúng về kiểm soát thuốc lá, bà đã từng giám sát hơn 60 chiến dịch tại gần 20 quốc gia trong ba năm đầu công tác. Bà Mullin cũng có 12 năm làm việc cho chính quyền Thành phố New York, gần đây nhất là với vai trò Giám đốc Truyền thông của Người phát ngôn Hội đồng Thành phố New York, Christine C. Quinn. Bà Mullin đã hỗ trợ nhiều chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao sự an toàn của người dân, bảo đảm các cơ hội cho trẻ em được giáo dục sớm và thúc đẩy chương trình nhà ở giá rẻ và xóa nạn đói. Với cương vị trước đây của mình là Phụ tá Ủy viên và Giám đốc Truyền thông tại Sở Y tế và Vệ sinh Tâm thần Thành phố New York, bà đã góp phần thúc đẩy việc thông qua Đạo luật về Bầu không khí Không Khói thuốc năm 2002, cấm hút thuốc tại tất cả các nơi làm việc, bao gồm quán bar và nhà hàng.

Truyền thông cho việc Kiểm soát Thuốc lá: Cập nhật

 

Matt Myers, Tiến sĩ Luật
Chiến dịch Trẻ em Không Hút thuốc
Matt Myers hiện là chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Chiến dịch Trẻ em Không Hút thuốc, tổ chức này chú trọng vào việc ngăn chặn sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên. Là người có nhiều đóng góp trong việc thiết lập tổ chức này, ông đã làm việc cho Chiến dịch này kể từ khi chiến dịch được thành lập vào năm 1996. Ngoài ra, Ông Myers còn giữ vai trò phối hợp trong việc giải quyết các vụ kiện tụng chống lại Công ty Thuốc lá Liggett và trong việc sáng lập ra chính sách kiểm soát thuốc lá trong nước. Ông đã được trao tặng giải thưởng danh giá nhất của Trường Y tế Công cộng Harvard, giải thưởng Julius B. Richmond, vì nỗ lực làm giảm năng lực của ngành công nghiệp thuốc lá trong việc tiếp thị tới trẻ em. Là chủ tịch của Chiến dịch, ông chú trọng vào việc giảm nhẹ ảnh hưởng của ngành công nghiệp thuốc lá đối với trẻ em và chống lại những hành động của ngành công nghiệp thuốc lá.

Thuốc lá và Thanh thiếu niên