Thuốc lá Toàn cầu: Học hỏi từ Chuyên gia

Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu: Học hỏi từ Chuyên gia là gì?
Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu: Học hỏi từ Chuyên gia là khóa đào tạo trực tuyến do Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg soạn thảo dành cho Sáng kiến Bloomberg nhằm Giảm Lượng sử dụng Thuốc lá. Khóa đào tạo này giới thiệu tổng quát về ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc lá đối với y tế công cộng toàn cầu và đặc biệt hữu ích cho những người bắt đầu làm việc trong lĩnh vực kiểm soát thuốc lá. Khóa đào tạo này miễn phí và cũng giành cho bất kỳ ai quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về kiểm soát thuốc lá. Chúng tôi không cấp tín chỉ học thuật nhưng cấp một giấy chứng nhận hoàn thành các học phần của khóa học này.

Khóa đào tạo về Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu: Học hỏi từ Chuyên gia được tổ chức như thế nào?
Chương trình giảng dạy được chia thành 10 học phần:

Click to start this online training

Mỗi học phần gồm có:

  • một loạt các bài giảng dạng bản chiếu có âm thanh kèm theo
  • một tệp Powerpoint có thể tải xuống file
  • các bài tập tự đánh giá để đo kiểm tra mức độ hiểu biết cơ bản về nội dung khóa học

Tôi làm thế nào để nhận được Giấy chứng nhận Hoàn thành?
certificate Quý vị có thể tùy chọn xem từng bài giảng riêng rẽ trong một học phần, hoặc có thể thực hiện toàn bộ khóa đào tạo. Sau khi hoàn thành mỗi học phần, quý vị có thể in ra Giấy chứng nhận Hoàn thành cho học phần đó. Sau khi hoàn thành hết khóa học, quý vị sẽ lựa chọn để tải xuống và in ra Chứng nhận Hoàn thành.

Yêu cầu về Kỹ thuật
Cần có trình duyệt web có JavaScript kích hoạt, phiên bản Flash player hiện hành, và Adobe Reader để truy cập được tài liệu khóa học.

Globaltobaccocontrol.org is funded by Bloomberg Philanthropies as a part of the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use.